Klantcase

MULTIsignaal & Scopisto

Stel, een lerares maakt zich de laatste tijd zorgen over de thuissituatie van haar leerling. Ze vermoedt dat er al zorgverleners bij de leerling betrokken zijn. Om zichzelf zichtbaar te maken voor deze zorgprofessionals, samen te kunnen werken en waar nodig de zorg voor de leerling af te stemmen, geeft zij een ‘signaal’ af. Hiermee geeft ze aan betrokken te zijn bij deze jeugdige. 

 

In Nederland kan dat via MULTIsignaal, een applicatie die werd ontwikkeld door een bedrijf met dezelfde naam, nu onderdeel van Enovation. Dit is ontzettend belangrijk, want communiceren deze partijen niet met elkaar? Dan kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn. Roberto Bosco, product manager, ontwikkelt deze applicatie al tien jaar succesvol door in samenwerking met Scopisto en vertelt ons er alles over.

 

De Alphense Savanna en het Rotterdamse Maasmeisje

In 2004 kwam de driejarige Savanna om het leven door huiselijk geweld vanuit haar moeder en stiefvader. In 2006 kwam het 12-jarige Maasmeisje om het leven door haar vader. Achteraf bleek bij beide zaken dat er meerdere hulpverleners betrokken waren, maar dat er niet genoeg informatie werd uitgewisseld tussen deze partijen. Twee verschrikkelijke situaties, natuurlijk. MULTIsignaal vond dat dit nooit meer mocht gebeuren en samen gaven de zaken de doorslag om in 2008 de applicatie te ontwikkelen.  

 

Roberto: “Om deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen, bedachten we MULTIsignaal. Ons overkoepelende doel is om grote gemeenschappelijke problemen op te lossen met slimme IT, bijvoorbeeld met deze applicatie. Betrokken personen met zogenoemde signaleringsbevoegdheid geven deze betrokkenheid aan in de applicatie. Ze worden gematched met andere betrokken jeugdhulpprofessionals of professionals betrokken bij broertjes en zusjes van hun cliënt en komen zo met elkaar in contact. Onze applicatie faciliteert een betere samenwerking tussen professionals in de jeugdhulpverlening.”  

 

Gemaakt voor jeugdzorgprofessionals

Na de treurige zaken van de veel te jonge meisjes ontstond er een wetswijziging waardoor iedere gemeente verplicht werd om voor deze zaken een systeem te voeren. Gemeenten mogen zelf kiezen, maar inmiddels gebruikt zo’n 70% in Nederland onze applicatie. Daar zijn we ontzettend trots op. De gemeente is dus onze opdrachtgever, maar de applicatie wordt gemaakt voor leerkrachten, wijkagenten, jeugdzorgprofessionals, Veilig Thuis-medewerkers en alle andere hulpverleners. Zij maken het echte verschil, wij zijn gewoon de IT-club. 

 

 

Platform as a Service

Als product manager is Roberto eindverantwoordelijk voor de technische realisatie van de applicatie. Voor dat laatste werkt hij al zo’n tien jaar succesvol samen met Scopisto. “Ik ben de brug tussen onze opdrachtgevers en de technische mensen. Wij zijn een IT-club zonder IT’ers, daarvoor hebben we Scopisto. MULTIsignaal draait op een Platform as a Service-oplossing. Scopisto beheert dit en programmeert zelf in Java en React. Wij maken het ontwerp, zij vertalen dit door. Het is een hele fijne samenwerking. Ik neem makkelijk afscheid van partijen die geen kwaliteit leveren, dus deze langdurige samenwerking zegt echt iets. Het begint bij het vertrouwen in de vakkundigheid van mensen en dat heb ik bij de partij van Michiel, de eigenaar, zeker.” 

 

Gegevens van kwetsbare groepen

De focus van de applicatie ligt voor een groot deel op de security. “Binnen het sociale domein werk je vaak met kwetsbare groepen. Iedere betrokken partij moet daarom het belang inzien van het beschermen van gegevens, zoals Burgerservicenummers. Natuurlijk omdat de wetgeving steeds wordt aangescherpt, maar het beschermen van kwetsbare jongeren is nog veel belangrijker. Scopisto snapt wat we aan het doen zijn. Alle developers hebben daarom een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ook zijn ze een belangrijke partner in het meedenken over de security.”  

 

Externe PEN-testen  

De applicatie is ontwikkeld door een andere partij, waarvan Scopisto het ontwikkelen en beheren uiteindelijk overnam. “Inmiddels is het na al die jaren een echte Scopisto-applicatie geworden. Zij weten dat de applicatie aan alle kanten moet kloppen en hebben een bepaalde drive om dit echt goed te doen. Ze staan altijd open voor feedback. Zo doen we jaarlijks een externe penetratietest. Hierbij probeert een ethische hacker van een derde partij de applicatie binnen te komen, om zo zwakheden in de beveiliging bloot te leggen. Dit stelt het team op prijs en zien zij juist als een kans om te verbeteren. We zitten op één lijn en werken samen aan hetzelfde doel: een extreem veilige applicatie neerzetten om jongeren in Nederland te helpen.”  

 

Samenwerken met Scopisto 

Waar Roberto werkzaam is in een unieke markt, vindt hij Scopisto óók een uniek bedrijf. “Michiel is ontzettend betrokken bij zijn klanten en hanteert een persoonlijke aanpak. In mijn branche moet je de markt en de wetgeving begrijpen, wil je de applicatie succesvol maken. En hoewel we doorgaans op afstand met de developers werken, gaat dit perfect. We hebben net zoveel contact met hen als met onze eigen collega’s en het begrijpen van zon de applicatie is nooit een issue geweest. In Scopisto vind ik simpelweg de IT-partner die ik zoek.”